Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 17 w dniu 16-09-2020 (1. dzień obrad)

Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże wszystkim!

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na podstawie odpowiedniego artykułu regulaminu Sejmu wnoszę o zarządzenie przerwy celem zwołania Konwentu Seniorów celem przedyskutowania możliwości zdjęcia z porządku dzisiejszych obrad ustawy, której Prezydium chce poświęcić szczególnie dużo miejsca w dyskusji. To ustawa dotycząca zwierząt futerkowych, eksportu polskiej wołowiny. To niewątpliwie poważne sprawy, ale państwo nimi próbujecie przykryć sprawy naprawdę dziejowego kalibru. Ustawa: bezkarność+, ustawa: bankructwo+, czyli łatanie dziury budżetowej, na to wszystko skąpicie czasu. No i przede wszystkim ustawa: kolonizacja alias okupacja+, czyli sprowadzenie Krzyżaków do Polski 2.0. (Dzwonek) Zdejmijcie tę ustawę antyfuterkową…

Marszałek:

Dziękuję, panie pośle.

Poseł Grzegorz Braun:

…nawet nie będziemy już z tego szydzić, a dajcie czas…

Marszałek:

Dziękuję, panie pośle.

Poseł Grzegorz Braun:

…na rozmowy o niepodległości Polski. (Oklaski)

Marszałek:

Panie pośle, pan występuje w imieniu własnym? W czyim imieniu pan występuje w tej chwili?

Poseł Grzegorz Braun:

Pani marszałek…

Marszałek:

Panie pośle, pytam…

Poseł Grzegorz Braun:

…występuję w imieniu własnym…

Marszałek:

To dobrze, panie pośle. Dziękuję bardzo.

Poseł Grzegorz Braun:

Poprosiłem o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów.

Marszałek:

Panie pośle, nie ma pan uprawnień do zgłaszania takiego wniosku.

Było posiedzenie Konwentu Seniorów i posiedzenie Prezydium Sejmu. Takiego wniosku nie było. Taki wniosek ma prawo…

Poseł Grzegorz Braun:

Ale, pani marszałek, ja zawnioskowałem o przerwę…

Marszałek:

Panie pośle, ja w tej chwili mówię.

Poseł Grzegorz Braun:

…licząc na to, że pani marszałek sama podejmie właściwy wniosek…

Marszałek:

Panie pośle, proszę nie liczyć, bo się pan może przeliczyć.

Panie pośle, nie ma pan takiego uprawnienia, nie zwołam Konwentu Seniorów…

Poseł Grzegorz Braun:

Pani marszałek, wnioskuję o przerwę, żeby pani ochłonęła i doszła do właściwych wniosków.

Komentarze