Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 17 w dniu 16-09-2020 (1. dzień obrad)

1. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (druki nr 590 i 590-A).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże wszystkim przedsiębiorcom, pracodawcom, pracobiorcom, którzy starają się wiązać koniec z końcem mimo dewastacji polskiego życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, politycznego, której państwo, rząd, większość parlamentarna dokonujecie pod pretekstem walki z pandemią!

W ubiegłą niedzielę na Podkarpaciu – piękne strony, mój okręg – pani marszałek Witek, co bardzo zdrowe i bardzo sensowne, paradowała bez żadnej śmiesznej maski. Panie marszałku, myślę, że na Podkarpaciu zupełnie oczywiste jest, że uprawiacie fikcję. Problem w tym, że hipokryzja waszych zachowań w miejscach publicznych, zmiennych w zależności od nastroju chwili i mądrości etapu, rzutuje na decyzje gospodarcze i polityczne, które podejmujecie. Zatem nie pomagajcie już więcej, a przestańcie szkodzić. Przestańcie dewastować polskie życie pod pretekstem walki z pandemią. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Komentarze