Komentarz po wyborach Grzegorza Brauna

W dniu 14.06.2021r. o godz. 10:00 na Rynku przed rzeszowskim Ratuszem odbyła się konferencja prasowa posła Grzegorza Brauna wraz z udziałem członków sztabu wyborczego i komitetu KWW ,,Grzegorz Braun – Konfederacja”.
Wybory w Rzeszowie zakończyły się już w pierwszej turze, a mieszkańcy naszego miasta wybrali na swojego włodarza pana Konrada Fijołka. Pan poseł Grzegorz Braun uzyskał czwarty wynik, jednak nie pozostaje on bez znaczenia, ponieważ podkreśla stałą obecność Konfederacji na scenie politycznej. Po wynikach procentowych widać również, że wyborców Konfederacji ciągle przybywa.
Poseł Grzegorz Braun w pierwszych słowach podziękował gorąco wszystkim Rzeszowianom, którzy oddali na niego głos. Pogratulował również zwycięzcy, ale także kontrkandydatom. Grzegorz Braun zwrócił także uwagę na dorobek tej ponad kwartalnej kampanii w Rzeszowie. W jej trakcie bowiem udało się zwrócić uwagę na wiele problemów miasta, a wszyscy kandydaci zobowiązali się do sprostania tym wyzwaniom.
„Będziemy obserwować wraz z Rzeszowianami jak sobie Ratusz z tymi problemami będzie radził” – powiedział Grzegorz Braun. „Ta kampania dała już ‚Nowy impuls’ do przewartościowań na polskiej scenie politycznej. Stało się to dzięki mieszkańcom Rzeszowa, którzy wprowadzili mnie swoimi podpisami do tej kampanii”.
Grzegorz Braun podkreślił, że pozostaje posłem na Sejm RP i nadal będzie się angażował w działania na rzecz mieszkańców ziemi rzeszowskiej i całego Podkarpacia.
Pan Tomasz Buczek, pełnomocnik wyborczy KWW i lider Ruchu Narodowego powiedział, że już teraz zaczynamy następną kampanię wyborczą, bo kolejne wybory, zarówno do Sejmu jak i do samorządu już za dwa lata.
Szef sztabu wyborczego pan Włodzimierz Skalik stwierdził, że była to najbardziej efektywna kampania wyborcza Konfederacji, której owocem jest wyróżniający się Program Wyborczy, zdokumentowany i udostępniony mieszkańcom.
Pan Wiesław Walat, były wiceprezydent i członek Komitetu Wyborczego wyraził zadowolenie z faktu, że w Ratuszu jest wola do powrotu do studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, a co obiecał i
do czego się zobowiązał również nowo wybrany prezydent Konrad Fijołek.
Na koniec konferencji, pełnomocnik finansowy KWW „Grzegorz Braun – Konfederacja” pan Jacek Oberland jeszcze raz przypomniał o zasadach finansowych jakimi powinny były kierować się komitety i o ile budżety komitetów kontrkandydatów mogły zostać przekroczone.
Wszyscy członkowie Komitetu podziękowali Rzeszowianom, oraz wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie.

Link do konferencji:

https://www.facebook.com/rzeszow24/videos/481752066223405

 

Komentarze