Grzegorz Braun

Grzegorz Michał Braun 

(ur. 11 marca 1967 r. w Toruniu) 

Absolwent studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Na tymże podjął później pracę i do roku 2007-go prowadził solidne, rzetelne zajęcia z dziennikarstwa. W 1993 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.

Od 1987-go roku współorganizował akcje Pomarańczowej Alternatywy, za co był poddawany represjom przez władze PRL. Padł ofiarą uwagi Służby Bezpieczeństwa. W latach 1988 i 1989 uczestniczył w protestach studenckich na Uniwersytecie Wrocławskim. Działał także w ruchu Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

W latach 90. był publicystą kwartalnika Fronda, później zaś pracował m.in. dla Radia Wrocław. Jako reżyser filmowy ma w dorobku ponad 20 tytułów, wśród nich m.in. stworzony w 2005 film dokumentalny pt. Plusy dodatnie, plusy ujemne, traktujący o kontaktach Lecha Wałęsy z SB. Oprócz tego, jest współtwórcą telewizyjnego cyklu Errata do biografii, która za cel ma naświetlać agenturalne wątki w życiorysach znanych Polaków.

W 2015 roku startował w wyborach na urząd prezydenta RP.