Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 15 w dniu 22-07-2020 (1. dzień obrad)

1. punkt porządku dziennego:

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej (druk nr 506).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże!

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mamy tutaj dziś wysłuchać informacji premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie tzw. szczytu Unii Europejskiej, który przedstawiany jest przez samego pana premiera jako wiekopomny sukces, przez innych zaś jest odczytywany krytycznie. W szerokim spektrum tych krytycznych uwag mamy nawet przypuszczenia dotyczące zdrady stanu, która miałaby polegać na dopuszczeniu do obłożenia podatkami bezpośrednimi eurokołchozu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej bez pytania Sejmu Rzeczypospolitej, a zatem z przekroczeniem prerogatyw premiera. Ponieważ kwestia jest tak dyskusyjna, proszę nie skracać debaty. Proszę o zarządzenie przerwy i przeprowadzenie przez Konwent Seniorów (Dzwonek) wydłużenia debaty, tak aby koło Konfederacja nie miało limitu tylko jednego pytania do zadania w tej dyskusji.

Komentarze