Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 11 w dniu 05-05-2020 (3. dzień obrad)

13. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druki nr 336 i 352).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże wszystkim dobrym gospodyniom – wiejskim, miejskim, ogólnogalaktycznym. Brawo!

Rzeczywiście zasadne jest pytanie o gospodarzy, zasadne jest pytanie o ludzi innych zajęć, mających inne miejsce zamieszkania, ale wy, żoliborscy socjaliści, kontynuujecie tę tradycję.

Tu zwracam się do wszystkich dobrych patriotów, którzy tak się nasładzają tymi kołami gospodyń wiejskich. Ta tradycja wywodzi się od nieszczęśnicy imieniem i nazwiskiem Filipina Płaskowicka, towarzyszki Waryńskiego. To właśnie ona pod Skierniewicami w roku 1877 powołała pierwsze kółko gospodyń wiejskich, które było notabene jaczejką socjalistyczną pod taką przykrywką. To jest wasza tradycja. (Dzwonek)

(Poseł Janusz Korwin-Mikke: A to wtedy, to wtedy.)

Pytanie, szanowni państwo, ile jeszcze takich dodatkowych urzędów zamierzacie stworzyć. Kiedy przymierzycie się do tego, żeby zaktywizować gospodynie miejskie? Co z tymi gospodarzami, którzy już się aktywizują i czują się dyskryminowani? Czy nie powinien włączyć się do akcji jakiś specjalny pełnomocnik do spraw dyskryminacji bądź też niedyskryminacji jednych przez drugich. (Oklaski)

Komentarze