Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 11 w dniu 30-04-2020 (2. dzień obrad)

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druki nr 344, 344-A i 350).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże – mimo wszystko – Panie Marszałku! Przy okazji informuję, że transmisja z naszych obrad urwała się w chwili, kiedy udzielał pan zbawiennego napomnienia posłom i ministrom PiS-u. Przypadek? Nie sądzę.

(Głos z sali: Ha, ha, ha!)

Z łącznością mamy tutaj stałe problemy.

W tej ustawie o zmianie wszystkiego, tylko nie wiadomo, na co, zmieniacie 50 ustaw, plus minus. Powtórzę: 50 ustaw zmieniacie w takim trybie, którego tutaj oko ludzkie nie widziało, a język nie opisze.

(Poseł Janusz Korwin-Mikke: Ale prokurator opisze.)

W tej ustawie: łączność i dane. Dane wrażliwe to jest, zdaje się, czyjś konik, punkt honoru. I pytanie: Jaka jest rzeczywista agenda rządu? Do czego rzeczywiście zmierzacie? Chodzi o to, że to, co jest deklarowane werbalnie, propagandowo (Dzwonek), to jest, powiem grzecznie, zawsze problematyczne. Natomiast niewątpliwie budujecie system głębszej, szerszej inwigilacji i kontroli. Zakładacie Polakom elektroniczną smycz na szyję. Czy czynicie to świadomie, czy jak nieszczęsny pan poseł przewodniczący, sprawozdawca Kowalczyk, jak rozumiem, w poczuciu, że występujecie tutaj jako sztandarowi monopoliści, jeśli chodzi o patriotyzm? Być może sami nie wiecie, co czynicie.

Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

Panie pośle…

Poseł Grzegorz Braun:

Dowiedzcie się zatem.

Dziękuję, panie marszałku, za tę uprzejmość. (Oklaski)

Komentarze