Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 11 w dniu 29-04-2020 (1. dzień obrad)

3. punkt porządku dziennego:

Informacja Rządu na temat działań podejmowanych w celu umożliwienia wykonywania pracy na terenie Polski i w krajach sąsiadujących, Polakom zamieszkującym obszary przygraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Poseł Grzegorz Braun:

Prostuję, bo to nie było przecież ad personam. Pani reprezentuje zły reżim, zły rząd.

Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

Panie pośle, panie pośle…

Poseł Grzegorz Braun:

I z tego powodu do pani adresowałem moje wystąpienie.

Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

Dziękuję bardzo.

Poseł Grzegorz Braun:

Ale to nic osobistego…

(Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie)

Komentarze