Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 11 w dniu 30-04-2020 (2. dzień obrad)

4. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Poseł Grzegorz Braun:

Wnioskuję o zmianę w sposobie prowadzenia głosowania. Wnioskuję, żeby pani marszałek zasugerowała przynajmniej obecnym zdjęcie tych maseczek, żebym się lepiej orientował, gdzie są, cytując klasyka, zdradzieckie mordy na tej sali. Dlatego że mam wrażenie, że ich położenie się zmienia. Zmienia się. Działacie już nie tylko przeciwko przyzwoitości, zdrowemu rozsądkowi, działacie przeciwko tradycji, pionowi cywilizacyjnemu (Dzwonek) tego narodu…

Komentarze