Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 11 w dniu 30-04-2020 (2. dzień obrad)

9. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 342 i 349).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże! Mimo wszystko.

(Poseł Piotr Zgorzelski: Jak to: mimo wszystko?)

Czcigodna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dowiadujemy się, że dyktat tej przejściowej, chwała Bogu, większości parlamentarnej doprowadził do takiego psikusa, jakim jest zblokowanie wszystkich poprawek, i dowiadujemy się, że liczba pytań, które zamierza pani marszałek dopuścić przed głosowaniem nad tymi i tak już zblokowanymi poprawkami, wynosi zero. I w związku z tym ja wnioskuję formalnie o przerwę, która mogłaby posłużyć pani marszałek do zwołania Konwentu Seniorów po to, żeby wykorzystała pani marszałek ten czas do reasumpcji w tej sprawie, ponieważ farsowość tej procedury, myślę, jest na dłuższą metę szkodliwa dla autorów tej farsy. Nie, żebym specjalnie się nad wami użalał, ale tak (Dzwonek), jak by to powiedzieć…

Marszałek:

Dziękuję, panie pośle.

Poseł Grzegorz Braun:

…z chrześcijańskiej troski o waszą przyszłość zarządźcie tę przerwę i zmieńcie swój sposób postępowania.

Komentarze