Hańba Panu, Panie przewodniczący! Grzegorz Braun ostro do przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zaapelował podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej o możliwość przedstawienia analizy raportu o stanie polskiej armii sporządzonego przez fundację „Ad Arma”.

Grzegorz Braun podkreślił, że według raportu fundacji Ad Arma, stan polskiej armii wymaga natychmiastowej analizy.

Nie ma spraw pilniejszych dla Polski niż stan polskiej armii

– powiedział poseł Braun, krytykując dotychczasowy sposób prowadzenia prac komisji, a także nieuczestniczenie w jej posiedzeniach szefa MON-u, Mariusza Błaszczaka.

Wnioskuję niniejszym, żeby do planów prac Komisji Obrony Narodowej wprowadzić niezwłocznie jako punkt „zero” analizę dokonań planu pracy Sejmu ósmej kadencji

– zaapelował Grzegorz Braun.

Apel posła został odrzucony w drodze głosowania przez członków Komisji.

Średni koszt raportu NIK to 1,5 mln zł. Szkoda, że z ośmiu raportów NIK na temat obrony narodowej, sześć nie znalazło się w zestawieniu sprawozdania na oficjalnej stronie Komisji Obrony Narodowej Sejmu ósmej kadencji, z czego wynika wątpliwość, czy te raporty w ogóle dotarły do świadomości parlamentarzystów, którzy zajmują się obroną narodową

– powiedział poseł Konfederacji.

To poszło do kosza. W ogóle nie trafiło pod obrady parlamentu. Czy to nie jest ważne dla bezpieczeństwa państwa? Ważne jest chyba przepalanie milionów na niepotrzebne raporty albo z kolei fakt, że ci, którzy mają sprawować z ramienia parlamentu cywilną kontrolę – broń Boże nie dowodzenie, jeśli o mnie chodzi – nad armią, najwyraźniej kompletnie się tym nie interesują

– stwierdził Braun.

I rozumiem, że wam, którzy zasiadaliście w tej komisji w poprzedniej kadencji Sejmu, niesporo analizować ten nie imponujący, a przerażający stan nie dokonań, a zaniechań Komisji w poprzedniej kadencji

– dodał poseł.

Grzegorz Braun ujawnił, że z 30 zadań Komisji, zostało niewykonanych aż 17. Wskazał również, że w polskiej armii dochodzi do nakładania się kompetencji, a także nie ma precyzyjnego określenia, kto dowodzi wojskiem w razie wybuchu konfliktu zbrojnego.

Od pół dekady nie ma strategii obronnej, nie ma strategicznego planowania zagadnień dotyczących bezpieczeństwa państwa. Na jakiej podstawie zatem dokonuje się strategicznych zakupów dla armii?

– zapytał Grzegorz Braun.

Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha (PiS) odmówił ponownego udzielenia głosu posłowi, argumentując tę decyzję wykorzystaniem przez Brauna limitu czasowego. Poseł Konfederacji zapytał:

Czy Pan ustalił ten limit czasowy?

W odpowiedzi usłyszał:

Zamykam posiedzenie Komisji.

Na tę decyzję Grzegorz Braun zareagował słowami:

Hańba Panu, Panie przewodniczący.

Źródło: Youtube-Grzegorz Braun

Komentarze