29. punkt porządku dziennego:
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (druk nr 109).

Poseł Grzegorz Braun:
Kiedy projekt Unii Europejskiej był jeszcze mały, zalążkowy, jeszcze to nie śmierdziało eurokołchozem, jeszcze to nie było totalniackie na tę miarę, jaką osiąga dzisiaj, miarę absurdu oczywiście, wtedy niektórzy myśleli, że to jest jakaś miła międzynarodówka troszkę Żydów, troszkę masonów, troszkę eurokomunistów. Wszyscy myśleli, że to takie niewinne. A oto dzisiaj Lewiatan, szanowni państwo, wyciąga nie wiem jaką tam kończynę czy ogonem macha i zamiata polską suwerenność. Nie wchodźcie w projekty, które z daleka zalatują masońskimi priorytetami pacyfizmu, globalizmu. Nie wchodźcie w te projekty, które same w sobie z pozoru niewinne współtworzą… (Dzwonek)

(Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie)

Komentarze