Grzegorz Braun przypomina: „Sprowadzono nas do formatu, że polski patriotyzm to faszyzm. To tradycja stalinowska”

Grzegorz Braun w telewizji wRealu24 przypomniał, że wyzywanie polskich patriotów od „faszystów” ma długą, prawie już 100-letnią tradycję. Jej źródłem było moskiewskie politbiuro.

– Do tego formatu nas sprowadzono: Polski patriotyzm to faszyzm. Przypominam, że to jest tradycja stalinowska par excellence. Tzn. sięga korzeniami decyzji moskiewskiego politbiura z jesieni 1926 roku […] że polskich patriotów należy zwalczać pod hasłem antyfaszyzmu – powiedział poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Zaznaczył, że „to była brzemienna w skutki decyzja”.

– Tę decyzję transmitowano po linii kominternu, czyli międzynarodówki komunistycznej, która była narzędziem infiltracji, szpiegostwa i propagandy sowieckiej na Zachodzie, we wszystkich krajach świata – przypomniał poseł Braun.

Zaznaczył, że we wszystkich częściach świata „zaczęto kolportować” kłamstwo, że „polscy patrioci to faszyści”.

– I tak do dziś zostało – podkreślił i dodał, że posłowie wybrani „jako kandydaci lewicy, w tym szczególnie lewicy lewackiej, niestety kontynuują te stalinowskie tradycje”.

Komentarze