Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku z kilkudniowym opóźnieniem, po zastosowaniu bezprawnej obstrukcji proceduralnej – nakazującej przedkładanie dokumentów niewymaganych Kodeksem Wyborczym – w poniedziałek 11 lutego dokonała w końcu oficjalnej rejestracji kandydatury Grzegorza Brauna w wyborach uzupełniających na urząd prezydenta miasta Gdańska.

Już poprzednio obstrukcja proceduralna Komisarza Wyborczego opóźniła rozpoczęcie zbiorki podpisów poparcia kandydatury o całe trzy dni. Mimo to Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna zebrał na czas podpisy w ilości niemal dwukrotnie przewyższającej limit określony w kodeksie wyborczym.

Kampania wyborcza rusza teraz pełną parą – poza czasem antenowym w mediach publicznych, który kandydatowi przysługuje z mocy prawa, Grzegorz Braun pojawi się m.in. na otwartych spotkaniach z wyborcami, których cykl w różnych dzielnicach miasta planuje sztab wyborczy kandydata.

W biurze KWW Grzegorza Brauna przy ul. Do Studzienki 5/1 w Gdańsku-Wrzeszczu od dziś działa telefon zaufania dla osób poszkodowanych i skorumpowanych przez układ gdański: 782515500 oraz strona internetowa www.ukladgdanski.pl.

Kampanię wyborczą Grzegorza Brauna można wspierać poprzez wpłaty osób fizycznych, stale zamieszkałych w Polsce na konto: 30 1090 1098 0000 0001 4178 0055 (tytuł: Wpłata na rzecz KWW Grzegorza Brauna) – szczegółowe informacje na stronie: kwwgrzegorzabrauna.pl

Tymczasem Pełnomocnik KWW Grzegorza Brauna nadal oczekuje na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie legalności kandydatury Aleksandry Dulkiewicz.

Komentarze