Układ gdański drży w posadach. Komisja wyborcza łapie się wszelkich środków, żeby uniemożliwić potwierdzenia rejestracji kandydata.
To pokazuje, że start w wyborach jest słuszny! Pomóżcie nam w jak najefektywniejszym przeprowadzeniu kampanii wyborczej!

KWW Grzegorza Brauna
Ul. Przemyska 18a
80-180 Gdańsk

Numer rachunku bankowego:
Santander 30 1090 1098 0000 0001 4178 0055

Tytuł wpłaty:
Wpłata na rzecz KWW Grzegorza Brauna
Na rachunek bankowy KWW Grzegorza Brauna wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi, stale zamieszkujące na terenie Polski.

Komentarze