Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 18 w dniu 07-10-2020 (1. dzień obrad)

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 572 i 636).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże!

Pustawa Izbo! Pani Marszałek! Proszę się zdecydować, czy pani chce wywodzić zasady obowiązujące Wysoką Izbę z prawa, w którym jest hierarchia, ustawy oraz akty prawne niższego rzędu, i tych wyższych na czele z ustawą zasadniczą nie wolno zmieniać, ograniczać, anulować na podstawie świstków, rozporządzeń, wytycznych do tych rozporządzeń oraz, z całym szacunkiem, widzimisię Prezydium Sejmu. Tego nie wolno czynić. Działacie nielegalnie. A zatem odwołuje się pani do sentymentów i emocjonalnie próbuje pani tutaj rozgrzać nielicznie zebranych po to, żeby linczowali posłów koła Konfederacja, ażeby się domagali wykluczenia nas z obrad. Proszę się zdecydować, na jakim gruncie stoicie: czy na gruncie prawa, czy na gruncie emocji.

Co do budżetu macie tutaj już nie lej po bombie, ale krater po uderzeniu meteorytu, tego meteorytu, któryście sami ściągnęli na polską ziemię. Wywołaliście katastrofę gospodarczą, społeczną, kulturalną, polityczną pod pretekstem walki z mniemaną pandemią. Wypuśćcie naród z kwarantanny. Dajcie Polakom normalnie pracować (Dzwonek) i zarabiać. (Oklaski)

Komentarze