Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 14 w dniu 16-07-2020 (2. dzień obrad)

1. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19.
Poseł Grzegorz Braun:

Nie ma czegoś takiego jak skutki gospodarcze COVID-19. Są skutki waszych decyzji i zaniechań w tej sferze. Są skutki sprowadzania przez was powszechnego niebezpieczeństwa poprzez zamrażanie życia gospodarczego. Tego skutki obserwujemy. Katastrofa społeczno-gospodarcza i nadużycie uprawnień jako główna zasada ustrojowa Rzeczypospolitej trzeciej i pół.

W związku z tym wstrzymujemy się od głosu w tych ustawach, które państwo przedstawiacie jako wielki program ratunkowy. Wzywamy do zaniechania tych praktyk, które blokują życie gospodarcze, zamrażają i degenerują życie społeczne. (Dzwonek)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Poseł Grzegorz Braun:

Egzemplarz książki ˝Fałszywa pandemia˝ przekazuję przedstawicielom większości parlamentarnej.

(Głos z sali: Pani marszałek, kiedyś po sali chodzili tylko posłowie.)

Komentarze