Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 14 w dniu 15-07-2020 (1. dzień obrad)

12. punkt porządku dziennego:

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego (druki nr 453 i 474).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże!

To jest oficjalny załącznik. Składam go na ręce przedstawiciela Prezydium Sejmu. To jest dzisiejsza prasa, ˝Najwyższy Czas!˝. Na 18 stronie – artykuł pt. ˝Służbami w Konfederację˝. Tak jest, my mamy swoje zastrzeżenia do ministra. Główne zastrzeżenie jest takie, że żaden nie siedzi, ani Sienkiewicz, ani Kamiński. Jakoś wzajemnie nie chcą się posadzić. I tak długo, jak długo płoną budki, pałowani są normalni ludzie stawiający czoła (Dzwonek) inwazji sodomitów…

(Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie)

Komentarze