Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 12 w dniu 27-05-2020 (1. dzień obrad)

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druki nr 281 i 365).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże!

Jak słyszeliście państwo, pani marszałek czcigodna, Konfederacja dąży do tego, żeby wszyscy byli w Polsce równi wobec prawa, czy to osoby prywatne, czy to podmioty takie jak instytucje finansowe. Rzecz jasna cała ta sytuacja nastręcza pewnych problemów w świetle dotychczasowej praktyki działań i zaniechań takich instytucji jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny. U nas na Podkarpaciu afera PBS, Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, została bądź co bądź wywołana właśnie przez te instytucje, przez Komisję Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w trybie napadu na bank, który się odbył – szkoda – wtedy bez tych maseczek (Dzwonek), w których państwo, państwo z Lewicy tak się malowniczo prezentujecie.

Zatem pytanie: Czy występując w charakterze żyrantów tej ustawy, przypadkiem nie budzimy jakiegoś demona i czy przypadkiem nie wzmacniamy jeszcze tych instytucji, które czasem sprawiają wrażenie oderwanych od państwowości polskiej, de facto eksterytorialnych…

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

Proszę zbliżać się do końca, panie pośle.

Poseł Grzegorz Braun:

…niepodlegających kontroli Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Dziękuję bardzo, pani marszałek. (Oklaski)

Komentarze