Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 9 w dniu 06-04-2020 (3. dzień obrad)

6. punkt porządku dziennego:

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 316 i 317).
Poseł Grzegorz Braun:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wnoszę zatem o odroczenie tych obrad, tego posiedzenia do chwili, kiedy państwo ogarniecie się i przedstawicie nam np. tę opinię, która, jak rozumiem, jest w posiadaniu pani marszałek, ale do tej pory pozostaje nieujawniona. Myślę, że jednak wrzucanie do systemu projektu zmiany prawa tak istotnego jak prawo wyborcze – nie dla nas, którzy nie jesteśmy akurat przesądnie wierzącymi demokratami, ale dla was, większości z was, szanowni czciciele demokracji – z planem przegłosowania wszystkiego w czasie pierwszego czytania, drugiego czytania jeszcze przed północą, to są naprawdę igraszki, które nie mogą się dobrze skończyć. Proszę zatem o odroczenie (Dzwonek) posiedzenia i dostarczenie nam opinii prawnej.

Komentarze