Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 704 i 709).

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 21 w dniu 18-11-2020 (1. dzień obrad)

1. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 704 i 709).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże!

I przy okazji…

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

Panie pośle Grzegorzu Braun, odpowiem może na wątpliwości.

(Poseł Piotr Kaleta: A on znowu swoje.)

(Poseł Adrian Zandberg: Maseczka.)

Ten aspekt, panie pośle, ma dwa wymiary. Pierwszy – prawny. I pan Grzegorz Braun korzysta z tego, że ustawa, w której nakazuje się nosić maseczki, nie jest opublikowana, tu pretensje do pana premiera Morawieckiego. (Oklaski) Jest też drugi aspekt – odpowiedzialności i wzajemnego szacunku. I tu odnoszę się właśnie do pana Grzegorza Brauna…

(Poseł Urszula Rusecka: On nas nie szanuje.)

…z prośba o założenie maseczki.

Poseł Grzegorz Braun:

Dziękuję bardzo, panie marszałku.

Szanujmy się, tak, szanujmy się wzajemnie. W związku z tym, szanowni państwo, mimo że nadzieje słabe, apelujmy do intelektu, nie do emocji, odwołujmy się do faktów…

(Poseł Piotr Kaleta: Dziamborowi to powiedz.)

…a nie do dezinformacji. Starajmy się stosować warsztat myślowy, unikajmy nieuprawnionych wnioskowań.

(Głos z sali: Socjalistyczna retoryka.)

Nie budujmy ogromnych konstrukcji, opierając się na faktach, które, owszem, są empirycznie weryfikowalne, ale w szerszym ujęciu statystycznym nie dają powodu ani prawa, by wyciągać z nich wnioski dotyczące kwestii prawno-ustrojowych, których ofiarą pada polska przedsiębiorczość, polscy pracodawcy i pracobiorcy.

˝Fałszywa pandemia˝ – przede mną tom drugi tego opracowania, które serdecznie państwu polecam. Drugi tom poświęcony jest przede wszystkim testom PCR, które, jak wiadomo, niczego tak naprawdę nie testują. Warto odnosić się do faktów. ˝Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy˝ – proszę zauważyć, że nie polityków i gawędziarzy.

My natomiast głęboko zanurzeni jesteśmy w oparach absurdu. To jest nowy marksizm-leninizm, szanowni państwo. To jest debata o naprawianiu za pomocą kolejnych łat, które państwo nazywacie tarczami. My raczej skłonni jesteśmy nazywać je betonowymi kołami ratunkowymi rzucanymi polskiej przedsiębiorczości. Kolejne łaty – kolejne raty, uznaniowe rozdawnictwo, które dalej, co wynika z wypowiedzi moich czcigodnych przedmówców, dzieli, sugeruje, a zatem wprowadza formy apartheidu w polskiej przedsiębiorczości, antagonizuje grupy społeczne, grupy wiekowe i grupy zawodowe. Wszystko to ma miejsce w sytuacji, gdy negowany jest dogmat, który leży u podstaw niszczycielskiej działalności, bynajmniej nie w sferze zjawisk definiowalnych medycznie, ale niszczycielskiej działalności rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który nie musiałby tyle pomagać, gdyby wreszcie przestał szkodzić.

My, Konfederacja, oczywiście radzi byśmy uwolnić naród z kwarantanny, radzi byśmy wprowadzić w życie hasło: nigdy więcej lockdownu, uwolnić przedsiębiorczość, a także działalność, aktywność społeczną również w sferze medycyny, opieki zdrowotnej. Trzeba po prostu odpolitycznić leczenie, trzeba nie stawiać pacjentom przeszkód na drodze do kontaktu z lekarzem. To bardzo proste, trzeba pozwolić ludziom żyć, gospodarować, zarabiać, świadczyć usługi, konsumować. Trzeba pozwolić ludziom normalnie żyć.

My, jeśli o nas chodzi, z dnia na dzień uwolnilibyśmy Polaków, a także przyjezdnych, którzy znaleźli się na naszym terytorium, z tych bezprawnych, nielegalnych tzw. obostrzeń, które są ciężarem i kładą się strasznym cieniem na polskim życiu ekonomicznym, kulturalnym i religijnym. Nie możemy tego uczynić, dlatego składamy poprawki do kolejnej ustawy. Łatamy tę łataninę, staramy się cerować to, co państwo w tym obłędzie marksizmu-leninizmu naszych czasów rozpruwacie. Szumowski i Niedzielski to Miczurin i Łysenko naszych czasów, znachorzy polityczni, którzy mają niestety rzeczników w osobach, które stoją dziś na czele narodu.

Panie Marszałku! Proszę przyjąć (Dzwonek) te poprawki. Proszę również przyjąć egzemplarz tej książki. To głównie teksty tłumaczone z języków obcych m.in. komisji, którą stworzono za naszą zachodnią granicą, społecznej komisji śledczej do tych spraw. ˝Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy˝.

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

Bardziej mnie interesują poprawki.

Poseł Grzegorz Braun:

Złożone.

Komentarze