Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 704 i 709).

Posiedzenie nr 21 w dniu 18-11-2020 (1. dzień obrad)

1. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 704 i 709).
Poseł Grzegorz Braun:

Dziękuję bardzo, panie marszałku.

Nie ma akurat pana przewodniczącego, który byłby adresatem tego sprostowania, ale pan marszałek ma najkrótszą drogę, żeby przekazać gorącą prośbę o nieprzyłączanie się do tej manipulacji medialnej, jaką jest wskazywanie tego tragicznego żniwa, tej strasznej dywidendy zgonów, statystycznie notowanej na strasznym, potwornym, najwyższym od czasu zakończenia II wojny światowej poziomie, przedstawianie tego żniwa śmierci jako efektów mniemanej pandemii. To są rzeczy, które prognozowali niezależni analitycy, badacze, mówili, że zamknięcie, zablokowanie przez władzę systemu opieki zdrowotnej musi niestety prowadzić do takich skutków. Oto ludzie niezdiagnozowani w porę (Dzwonek), tacy, którzy nie doczekali się właściwej terapii, w ogóle nie dotarli do lekarza wiosną, latem i jesienią, teraz umierają. To tragiczne żniwo, ale nie brnijmy głębiej w ten marksizm i leninizm pandemiczny, w którym naprawia się z wielkim wysiłkiem błędy, walczy się z wypaczeniami spowodowanymi przez absurdalne założenia wstępne.

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

Dziękuję bardzo.

Poseł Grzegorz Braun:

Otworzyć gospodarkę, otworzyć medycynę na pacjentów. (Oklaski)

Komentarze