Grzegorz Braun szczerze o wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Grzegorz Braun prezentuje swoje stanowisko w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Komentarze