Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738).

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 21 w dniu 18-11-2020 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
2. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże!

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Tak, wręczyłam panu lekturę do poduszki, ˝Fałszywa pandemia 2˝, poświęconą głównie testom PCR, które tak naprawdę niczego nie testują. Panie ministrze, czy może raczej: panie wielki szpitalniku w zakonie krzyżackim – była taka funkcja, dość wysoko, w politbiurze krzyżackim – gracie w trzy karty z Polakami, trzy znaczone wielokrotnie karty. Zreorganizowaliście się. Nazywałem was z tego miejsca już nie raz, i nie raz pewnie przyjdzie mi to powtórzyć, zreorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o ten aktualny układ władzy, w którym pan ponosi odpowiedzialność tak poważną, że mam nadzieję, w swoim czasie także i karną.

Bardzo pana proszę o to, żeby ta gra w trzy karty (Dzwonek) została ujęta w jakiś diagram, tabelkę – a może zechce pan zrobić jakąś prezentację w PowerPoincie? – gdzie ujęte byłyby te wszystkie roszady ministerialne, wiceministerialne, ci sekretarze stanu, podsekretarze stanu. Proszę to na papierze zbilansować, jednak na papierze, przed tym liftingiem wizerunkowym, który sobie zafundowaliście na koszt Polaków, rodaków, i po nim. I gdyby tam było napisane – ograniczmy to tylko do ministrów, wiceministrów, sekretarzy, podsekretarzy stanu – jakie są koszty tego procesu, tzn. ile kto zarabiał, ile kto zarabia, jak to w liczbach wygląda, w liczbach bezwzględnych, tzn. ile stołków było i jest, ile złotych to kosztuje, z podziałem na ministerstwa. Bardzo pana proszę, panie wielki szpitalniku Dworczyk. Dziękuję bardzo.

Komentarze