25. punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 212 i 237).

Poseł Grzegorz Braun:
Nie buczcie. Miejcie szacunek do ludzi, którzy przynajmniej czytają ustawy, nad którymi głosujemy.

(Poseł Barbara Bartuś: Ale kto buczy?)

Szanowni Państwo! Konfederacja, tak jak podczas poprzednich czytań w całej procedurze, po prostu opowiada się przeciwko centralizacji z obawy o zamordyzm – nie bójmy się tego słowa – ponieważ już lokalne, zdecentralizowane sanepidy dały się we znaki ludziom, którzy zabiegają o zachowanie wolności wyboru procedur medycznych stosowanych np. wobec ich nowo narodzonych dzieci. Lękamy się, że scentralizowany sanepid będzie występował w podwójnej roli: tego, kto rejestruje niepożądane odczyny poszczepienne, i tego, kto ma rejestrować osoby, które dopominają się wolności. Lękamy się, że jako taki centralny policjant w tej dziedzinie (Dzwonek) będzie działał na szkodę, przeciwko wolności i zdrowiu Polaków.

Komentarze