28. punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 214 i 250).

Poseł Grzegorz Braun:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pytanie brzmi: Czy prawdą jest, że ekswiceminister rządu Prawa i Sprawiedliwości jest interesantem w tej sprawie, której dotyczy ta ustawa? W tej sprawie, która się rozstrzyga w tych paru zdaniach, w których jedni mówią, że przyjęcie tej ustawy może naruszyć zasadę niedziałania prawa wstecz, inni zaś mówią, że przegłosowanie pomyślne tej ustawy może zwiększyć zaufanie obywateli do państwa i prawa. Różne wypowiedzi ekspertów z góry kwalifikują tę ustawę, jeśliby miała przejść do Trybunału Konstytucyjnego. Ale Konfederacja, pyta czy wasz ekswiceminister jest w tej sprawie interesantem. Konfederacja jest za tym… (Dzwonek)

Marszałek: Dziękuję, panie pośle.

…żeby wydobywanie bogactw, złóż naturalnych służyło Polakom.

(Poseł Piotr Kaleta: Grzegorz, coraz słabiej.)

Komentarze