19. punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (druki nr 211 i 234).

Poseł Grzegorz Braun:
Szczęść Boże! Dobry wieczór! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Prawa strono, nieprawnie prawa strono tej Izby! (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Macie taką wyjątkową okazję…

(Poseł Sławomir Nitras: Być przyzwoitym.)

Trzy razy zbłądziliście. Teraz, proszę, jak słusznie zauważa pani poseł, poniekąd przypadkiem macie okazję poprawić się, grzesznicy. Zróbcie to koniecznie. Nie przesyłajcie 2 mld polskich złotych na TV władza.

(Głos z sali: Na kampanię.)

Zmieńcie nazwę tej telewizji na TV władza. To nie będzie kosztowało aż 2 mld. Walczmy nie tylko z nadużyciami finansowymi, ale także z hipokryzją w życiu publicznym. (Oklaski)

(Głos z sali: Świetne!)

Komentarze