4. punkt porządku dziennego:
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

Poseł Grzegorz Braun:
Szczęść Boże!

(Głos z sali: Szczęść Boże!)

No cóż, trzeba nastawać w porę i nie w porę.

Szanowni Państwo! Telewizja reżimowa, zwana dla zmylenia przeciwnika publiczną, jest, jak wiadomo, studnią bez dna. Wiem coś o tym jako reżyser, który wprawdzie nigdy etatowo nie był związany z tego typu instytucjami ani w ogóle żadnymi innymi, ale bywał w tych okolicach. Wiem, że przy ul. Woronicza i na placu Powstańców przepalić można zupełnie dowolną kwotę, dowolną ilość pieniędzy. Tak się to robi.

(Głos z sali: Brawo!)

Szanowni Państwo! Kartagina powinna być zburzona. Pytanie brzmi: Kiedy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej weźmie tego byka za rogi? Skończmy przynajmniej z hipokryzją. Niech to się nazywa TV Władza. TV Władza. Niech będzie jasne, że to wy decydujecie o tym, co jest przekazem, bądź wy, kiedy wrócicie do tego zintegrowanego systemu dostępu do koryta, i wtedy będzie mniej hipokryzji (Dzwonek) w życiu publicznym. (Oklaski)

Komentarze