Poseł Grzegorz Braun:
Szczęść Boże!

(Głos z sali: Szczęść Boże!)

W trybie art. 184 regulaminu – wniosek o przerwę w celu zwołania Konwentu Seniorów, w celu wprowadzenia do porządku dnia głosowania nad uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wycofania wojsk polskich z terytorium Iraku. (Oklaski) Projekt uchwały jest krótki, zwięzły. Czytam: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa organy wykonawcze władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta i Rząd Rzeczypospolitej do wycofania wojsk polskich z terytorium Iraku.

(Poseł Marek Suski: Niech żyje Putin!)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Egzemplarz projektu uchwały. (Oklaski)

(Poseł Bożena Borys-Szopa: Po rosyjsku. Po rosyjsku.)

Chcecie, chcecie być na wojnie. Chcecie, żeby wojska polskie odgrywały rolę wojsk okupacyjnych. Tego właśnie chcecie. A my chcemy inaczej.

Komentarze