5. i 6. punkt porządku dziennego:

5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 112 i 112-A).

6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 113 i 113-A).

Poseł Grzegorz Braun:
Szczęść Boże! Mój śp. dziadek Juliusz Henryk mawiał: jak władza mówi, że nie da, to nie da, a jak mówi, że da, to mówi. Tak jest też z tym postpeerelowskim państwem, które składa niezliczone obietnice długoterminowo, bez pokrycia i nie do pokrycia. Mój poprzednik wspomniał na tej mównicy o tym, że to jest przekładanie, przesuwanie odpowiedzialności, kosztów tego radosnego festiwalu rozdawnictwa, robienia dobrze jednym przez drugich na następne pokolenia. Tak jest w istocie.

Wspomniano tu również o transferowaniu funduszy budżetowych za granicę. O, spektakularny tego przykład: rozliczne dowody są w budżecie obronności, który z całą pewnością jest rdzeniowo najbardziej istotny dla państwa polskiego. Zdaje mi się, że równie drastyczne przykłady mamy w takiej dziedzinie jak nauka, gdzie stworzono szereg instytucjonalnych żłobów, paśników dla cwaniaków. Tak jest, pan wicepremier Gowin jest specjalistą od tego typu operacji – moja ulubiona firma NAWA, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ma w swojej ustawowej misji propagowanie nauczania polszczyzny za granicą, tak.

Szanowni Państwo! Nie sposób szczegółowo odnieść się do wszystkich absurdów i bezsensów, których wielką książką telefoniczną jest ten projekt budżetu, ale trzeba zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z księgowością kreatywną na najwyższym poziomie. Konia z rzędem temu, kto np. zdoła w tej księdze liczącej ponad pół tysiąca stron, którą – przyznajcie, koleżanki i koledzy – wszyscy wertujemy raczej w PDF-ie i raczej wertujemy, niż czytamy, bośmy ją dostali nie tak dawno, znaleźć, ile Rzeczpospolita Polska wkłada do eurokołchozowej świnki-skarbonki, ile jest winnna, ile ma i jaki jest bilans naszej partycypacji w tym przedsięwzięciu.

(Poseł Krystyna Skowrońska: 20,5 mld.)

Piramidy finansowe w życiu indywidualnym, prywatnym życiu przestępczym to rzecz karalna i od czasu do czasu nawet tego typu działalność jest spektakularnie piętnowana: przypadek Amber Gold czy inne. Ale kiedy państwo buduje piramidę finansową, studnię bez dna, która się nazywa ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to oczywiście nikt nie jest ścigany, nikt nie jest piętnowany i dług jest rolowany, tak jest, i właśnie następne pokolenia poniosą odpowiedzialność za te praktyki. (Oklaski)

Szanowni Państwo! Konfederacja w żadnym wypadku nie może popierać takiej propozycji ustawowej, która cementuje, konserwuje zły ustrój państwa. Przed chwilą siedział tutaj jeszcze pan minister Sasin. Bardzo żałuję… Proszę mu powtórzyć: stoi na czele ministerstwa, które w istocie stanowi zintegrowany system dostępu do koryta państwowego. Zintegrowany system dostępu do koryta – tak powinien się nazywać ten urząd.

(Głos z sali: Paśnik.)

O, paśnik, żłób. Konfederacja, rzecz jasna, nie przepycha się w kolejce do tego paśnika. Konfederacja zamierza go po prostu zlikwidować. (Oklaski) Nie zamierzamy rywalizować o względy kolejnych reżimów. Czekamy, tak jest, i doczekamy się chwili, w której…

(Głos z sali: Paśnik sam przyjdzie.)

…gniew ludu, gniew ludu polskiego, szanowni państwo, zmiecie ten system ze sceny dziejowej. No i cóż, chcielibyśmy przystąpić jak najszybciej do demontażu tych piramid finansowych, po to żeby nam ani naszym dzieciom nie zawaliły się na głowę.

Ten dokument, przedstawiany tutaj dzisiaj w tej pustawej, przyznajcie, Izbie, najważniejszy, w gruncie rzeczy nic innego mogłoby nas tutaj nie gromadzić, w gruncie rzeczy moglibyśmy się… I to chyba jest dobre rozwiązanie ustrojowe, żeby Izba niższa parlamentu tym się właśnie zajmowała, była za nakładaniem podatków albo przeciw ich nakładaniu, a cała reszta, jakieś bardziej kameralne grona powinny decydować o polityce państwa w ważniejszych sprawach. Ale to jest choinka, to są michałki, to są właśnie jakieś wydatki na to, żeby jednym czy drugim zrobić dobrze. Konfederacja nie może w tym partycypować i w związku z tym tego budżetu poprzeć nie zamierza. Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski)

(Poseł Paulina Hennig-Kloska: Całe szczęście, gratulujemy.)

Komentarze