28. punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk.

Poseł Grzegorz Braun:
Szczęść Boże! Pytanie brzmi: Czy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest krytykiem literatury?

(Głos z sali: Jest.)

(Poseł Rafał Grupiński: Jest bez kultury.)

Czy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest gremium, którego celem jest recenzowanie mądrych bądź głupich werdyktów jakichkolwiek gremiów urzędujących, chwała Bogu, poza granicami Rzeczypospolitej?

(Głos z sali: Do kogo to pytanie?)

Państwo nazywacie w swojej uchwale panią Olgę Tokarczuk odważną. Ja nazwę ją koniunkturalistką płynącą na fali poprawności politycznej…

(Poseł Rafał Grupiński: To tylko o panu świadczy.)

…ale nie żądam, żebyście państwo podzielili mój punkt widzenia. Nie żądam uznania mojego punktu widzenia, ale wy, szanowni państwo, nie gwałćcie tej znacznej jednak części narodu polskiego, który rozpoznał w Oldze Tokarczuk kosmopolityczną, antypolską agitatorkę.

(Poseł Rafał Grupiński: Sam jesteś antypolski. Zejdź z mównicy.)

(Głos z sali: Siadaj!)

(Głos z sali: Hańba!)

Komentarze