O Unii Międzyparlamentarnej: Nie wchodźcie w projekty, zalatujące masońskimi prioryt. pacyfizmu

Komentarze