29. punkt porządku dziennego:
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (druk nr 109).

Poseł Grzegorz Braun:
Szczęść Boże raz jeszcze.

No jak z tym Noblem? Jak z tym Noblem?

(Głos z sali: Nie na temat.)

Głosujecie państwo w sprawach, o których macie mgliste pojęcie lub nie macie żadnego pojęcia. Założycielem tej organizacji w końcu XIX w. był niejaki Cremer, sekretarz sekcji brytyjskiej marksowskiej I Międzynarodówki. To są korzenie tej organizacji. Pan minister Macierewicz ziewa szeroko, ale nie zajrzał na stronę tej organizacji, na której jest cała globalistyczna agenda. Mamy tam uchodźców nachodźców, rzecz jasna, jako oczko w głowie, mamy tam tęczową rewolucję (Oklaski), niedostatek kobiecości w gremiach parlamentarnych. Cała globalistyczna agenda. I w związku z tym…

(Głos z sali: Polonizujemy.)

Do tego zmierzam. Jeśli załatwi mi pan redakcję tej strony, to ja wtedy wchodzę, ale póki co Konfederacja (Dzwonek) dystansuje się. (Oklaski)

Komentarze