Poseł Grzegorz Braun:
Szczęść Boże! Dobry wieczór. Zgłaszam wniosek o ogłoszenie przerwy celem uzupełnienia porządku obrad przez Konwent Seniorów. Porządek obrad powinien być uzupełniony w trybie pilnym o nadzwyczajną informację ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego Policji zawierającą odpowiedź na pytanie, czy miasto Wrocław należy jeszcze do Rzeczypospolitej Polskiej.

(Głos z sali: Ha, ha, ha!)

Doniesienia z ostatnich dni i godzin nasuwają zasadne podejrzenie, że działa się tam na podstawie jakiegoś innego prawa, prawa, które nie jest stanowione ani nie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ludzie byli bici, gazowani, zamykani – stan wojenny. Tak pięknie wspominaliście państwo tutaj wczoraj potrzebę dekomunizacji Rzeczypospolitej, więc dajcie temu wyraz dzisiejszego wieczora. (Oklaski)

Komentarze