3. punkt porządku dziennego:
Wybór wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 3, 4, 5, 6 i 7).

Poseł Grzegorz Braun:
Pani Marszałek! Wielce Czcigodna Wysoka Izbo! Szczęść Boże! Dobry Wieczór! Szczęść Boże w ciężkiej pracy dla ojczyzny! Po tym pokazie hipokryzji, jakim były przemówienia inaugurujące pracę Wysokiej Izby…

(Poseł Sławomir Nitras: Teraz będzie chwila prawdy.)

…mamy pokaz arogancji, jakim jest procedowanie tego składu Prezydium. Przybiera ono charakter dyktatu silniejszego, porozumienia ponad podziałami. To będzie popisowe Prezydium. Z przystawkami, rzecz jasna, z przystawkami. Koło Konfederacji, baczcie państwo, weszło do tego Sejmu jednakowoż z wyboru, z wyboru. Nie jest to koło składkowe, nie jest to kółko graniaste zmontowane na chybcika tutaj, w trakcie tej kadencji…

(Poseł Piotr Kaleta: To się jeszcze okaże.)

…i dobrym obyczajem tej Izby w poprzednich kadencjach było włączanie do składu Prezydium Sejmu…

(Głos z sali: Nie.)

…włączanie do składu Prezydium Sejmu tych…

(Głos z sali: Nieprawda.)

…którym przypada w udziale zaszczyt zasiadania w Konwencie Seniorów.

(Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz: Nieprawda.)

To, że ta zasada została naruszona w minionej kadencji, to z różnych względów nie dziwi, tak jak też nie dziwi to, że ta kadencja dobiegła końca w składzie niekonstytucyjnym, ponieważ czcigodna pani marszałek zapomniała zawiadomić posła Kawęckiego o tym, że przypada mu w udziale zaszczyt zajęcia miejsca po śp. ministrze. Notabene nie wiem, co z tym fantem zrobi pani marszałek, bo przecież jest poseł, ale ślubowania odeń nie przyjęto…

(Głos z sali: Do rzeczy.)

…a Sejm obradował w niekonstytucyjnym składzie 459 posłów.

(Poseł Sławomir Nitras: Jak trybunał.)

A zatem ten dyktat silniejszego nie będzie przyjęty przez koło Konfederacji, które odda głosy przeciwko wicemarszałkom w tym składzie, tak jak głosowaliśmy przeciwko czcigodnej pani marszałek Witek. Nie pomyliliśmy się, problemy z uciszeniem niesubordynowanego posła były złym prognostykiem dla tej kadencji.

Koło Konfederacji głosuje przeciwko, licząc na to, że w miarę rozwoju coraz ciekawszej sytuacji wy, szanowni państwo, którzy być może dzisiaj weźmiecie udział w tym podziale łupów, doznacie tegoż dyktatu na własnej skórze ze strony Prezydium swoich partii i wtedy… Koło Konfederacji, rosnący klub czeka, stoi dla was otworem. Zapraszamy! (Dzwonek) Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem! (Wesołość na sali, oklaski)

Komentarze