4. punkt porządku dziennego:
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 9).

Poseł Grzegorz Braun:
Szanowni Państwo! Moim pierwszym głosem dzisiejszego tak późno rozpoczętego dnia zwróciłem uwagę na to, że nie jest bezpiecznie, że nie wszyscy polscy patrioci czują się i mogą czuć się bezpieczni w Rzeczypospolitej Polskiej…

(Poseł Sławomir Nitras: To nie są patrioci.)

…ponieważ Policja państwowa na wezwanie urzędników, którzy mienią się polskimi, ale, powtórzę, nie wiadomo, na gruncie jakiego prawa operują, Policja polska dokonuje interwencji wobec polskich patriotów świętujących rocznicę niepodległości. W tym kontekście sytuacyjnym jest chyba oczywiste, że polscy patrioci, których reprezentacją jest koło Konfederacji, chcieliby trzymać rękę na pulsie rzeczywistości, mając dostęp do komisji, w której rozważa się sprawy z pewnego punktu widzenia najbardziej istotne (Dzwonek) dla wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Ponawiam mój wniosek o zmianę regulaminu, aby Konfederacja mogła być reprezentowana w tej komisji. (Oklaski)

Komentarze