Author Archives: Admin

20 gru
1

List Otwarty w obronie Grzegorza B.

Podpisujcie i rozpowszechniajcie! Drodzy blogerzy i komentatorzy! Ponieważ prawicowe autorytety, w tym gwiazdy „niezależnej” publicystyki, w sprawie Grzegorza Brauna nabrały wody w usta, a niekiedy nawet uznały za stosowne się od niego demonstracyjnie odciąć, musimy wziąć go pod obronę my ...

Czytaj więcej
20 gru
0

O „Transformacji” we Wrocławiu – osobiście

Reż. Grzegorz Braun – spotkanie autorskie we Wrocławiu, w dniu 16 grudnia 2012 r. from Marce Pane on Vimeo.

Czytaj więcej
17 gru
0

O „Transformacji…” w Izabelinie – osobiście…

Czytaj więcej
16 gru
0

Prawicowi celebryci a sprawa Grzegorza B.

Za Braunem nie ujęli się ci, którzy powinni to zrobić w pierwszym rzędzie – musi więc uczynić to blogosfera. I. Katofaszysta Grzegorz B. Niezależna od rozumu, za to nadrabiająca dyspozycyjnością warszawska prokuratura postanowiła symbolicznie, w samą rocznicę stanu wojennego, wszcząć ...

Czytaj więcej
13 gru
0

O podżeganiu do zbrodni i przesądach polskiej inteligencji

Czytaj więcej
12 gru
0

Po projekcji „Transformacji” we Wrocławiu…

Grzegorz Braun i Ewa Stankiewicz

Czytaj więcej
08 gru
0

Tusk dą­ży do sta­nu wo­jen­ne­go

Moż­na od­nieść wra­że­nie, że głów­nym za­ję­ciem pro­ku­ra­tu­ry jest w ostat­nich la­tach ob­ser­wo­wa­nie Pa­na wy­po­wie­dzi. Ma­ło te­go – prze­krę­ca­nie ich zna­cze­nia i wy­ry­wa­nie z kon­tek­stu. Nie ma Pan wra­że­nia, że sy­tu­acja jest co naj­mniej ab­sur­dal­na?  No, bez prze­sa­dy – na­czel­nym prio­ry­te­tem ...

Czytaj więcej
06 gru
0

Nie namawiam do zbrodni

Czytaj więcej
28 lis
6

„Transformacja – od Lenina do Putina”, część 1 i 2

Projekcja najnowszego filmu Grzegorza Brauna. Czas: poniedziałek 3 grudnia 2012 roku Miejsce: Multikino „Arkady” we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4. Przed seansem prosimy nabyć okolicznościową Cegiełkę o wartości od 15 zł. Zaprasza Fundacja Cegiełka dla wolności słowa w Polsce

Czytaj więcej
27 lis
1

Zgadzam się z Grzegorzem Braunem!

Nazywam się Ewa Stankiewicz i zgadzam się z sensem wypowiedzi Grzegorza Brauna, z której wynika, że jeśli w Polsce byłyby wolne sądy a władze kierowałyby się racją stanu – to część mainstreamowych dziennikarzy i osób znajdujących się aktualnie na najwyższym ...

Czytaj więcej