Braun: NIE MOGĘ się uchylić od stwierdzania nielegalności tych działań, nawet jeśli byłoby mi lżej

Komentarze