1. punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 112, 112-A, 204 i 204-A) – trzecie czytanie.

Poseł Grzegorz Braun:
Szczęść Boże! Z wnioskiem formalnym o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów celem przywrócenia powagi tej procedurze…

(Głos z sali: To zejdź z mównicy.)

…która od kilkudziesięciu godzin trwa w atmosferze festynu. Podnosimy się tu na duchu, żartujemy. Ale przecież większość tych poprawek, nad którymi niektórzy się trudzili – ci, którzy przeczytali od deski do deski proponowaną legislację – została zmieciona gdzieś pod stół już dawno w komisjach. Niepowaga.

A poza tym to jest groźne dla bezpieczeństwa państwa, bo jeśli tu jest pan premier z kompletem chyba wicepremierów, są ministrowie obrony i bezpieki, to kto właściwie pilnuje interesu przez te kilkadziesiąt godzin? Kto pilnuje sklepu, jeśli wszyscy są na zapleczu? To jest niebezpieczne dla państwa.

Zmieńmy tę procedurę. Te liczniki, szanowni państwo (Dzwonek), dziś tyle krwi napsuły.

Marszałek:

Dziękuję, panie pośle.

Poseł Grzegorz Braun:

Może wróćmy do ręcznego liczenia głosów.

Komentarze