Poseł Grzegorz Braun:
Szczęść Boże! Dobry dzień!

(Głos z sali: Szczęść Boże.)

Mam wniosek o zarządzenie przerwy celem zwołania Konwentu Seniorów w celu uzupełnienia porządku obrad o rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy zwanego popularnie: stop 447. Mijają tygodnie, czasu na zliczenie podpisów załączonych do projektu ustawy było z pewnością aż nadto. Proszę procedować nad tym, a jeśli nie, proszę poinformować Konwent Seniorów, na jakim etapie jesteśmy z tym projektem.

Z tej trybuny z pewnością zreferuje ten projekt znakomicie i przekonująco pan prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Roty Marszu Niepodległości zasłużyły się dla niepodległości polskiej i suwerenności finansowej narodu polskiego. Zbierając te podpisy, proszę tego nie lekceważyć.

Komentarze