15. punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej.

Poseł Grzegorz Braun:
Z entuzjazmem, szanowna pani marszałek, czcigodni zebrani, poprzemy ten projekt, jeśli zgodzimy się, żeby Dzień Nauki Polskiej był jednocześnie dniem żałoby narodowej. Reformy pana ministra, wicepremiera, to centralny odkurzacz wysysający polski produkt intelektualny poza granice Rzeczypospolitej. Centralny zintegrowany system paśników dla cwaniaków od nauki. Moja ulubiona NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, propagować ma nauczanie polszczyzny poza granicami Rzeczypospolitej.

(Poseł Cezary Grabarczyk: Z szacunkiem o nauce, z szacunkiem.)

Brawo! Tak się kręci lody w nauce. Poza tym pan minister Gowin to kłamca smoleński, który z tej mównicy przekonywał was, że z trumnami smoleńskimi wszystko było lege artis, ale teraz przeszłość odkreśliliście grubą kreską i pozwalacie panu ministrowi położyć (Dzwonek) tę wisienkę na torcie sytemu, który stworzył. (Oklaski)

Komentarze