9. punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

Poseł Grzegorz Braun:
Nie zanudzę państwa, bo to tylko minutka. Kto z państwa miał kiedykolwiek okazję zaglądać za kulisy na ul. Woronicza, przy placu Powstańców? Niektórzy. O, pan poseł Kukiz, tak. Więc my wiemy, panie pośle, że nie ma takiej sumy, której tam nie można by przepuścić…

(Poseł Paweł Kukiz: Zgadzam się.)

…której tam nie można by przepalić. (Oklaski) I żeby to nie był przytyk tylko w jedną stronę. Wiecie państwo, to jest legenda, że z dekoracji do ˝Quo vadis˝, które się przypadkiem spaliły, była cała wasza kampania wyborcza przed laty, bo w telewizji i w kinie naprawdę pracują łebscy kierownicy produkcji i oni wiedzą, jak to robić. Dosypywanie pieniędzy polskich obywateli do tego żłobu, w którym żywią się łebscy ludzie, zagraniczne firmy producenckie, to jest skandal (Dzwonek), hańba, abominacja. (Oklaski)

Komentarze