18. punkt porządku dziennego:
Wybór członków Trybunału Stanu (druki nr 23 i 23-A).

Poseł Grzegorz Braun:
Szczęść Boże! Dobry wieczór!

(Poseł Bożena Borys-Szopa: Szczęść Boże!)

Uwaga, będę cytował konstytucję. Czytamy w niej, że sędziowie Trybunału Stanu są niezawiśli, tylko tej konstytucji podlegają. W związku z tym pytanie, które do pana ministra koordynatora chciałbym skierować, w sprawie przedstawionych kandydatur…

Marszałek:

Panie pośle, przepraszam. Nie może pan kierować pytania do ministra, tylko do tego, kto rekomendował te kandydatury.

Poseł Grzegorz Braun:

Proszę to uznać za figurę retoryczną. Wyjdę tu jeszcze raz w sesji pytań i powtórzę moje pytanie.

A zatem kwestia niezawisłości. Pytanie, czy pan minister orientuje się, którzy z przedstawionych kandydatów byli na kontakcie służb peerelowskich, którzy – postpeerelowskich, a którzy dziś pozostają na kontakcie służb tajnych. Jeśli to możliwe, w odpowiedzi ze specyfikacją na służby zielone, niebieskie albo może w innych kolorach. To bardzo istotna kwestia.

(Głos z sali: …macie w głowie?)

Pytanie, czy przynajmniej jakiś parytet jest zachowany, zasada kardynalna organizująca Rzeczpospolitą trzecią i pół: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Czy w związku z tym (Dzwonek) te afiliacje służbowe, hierarchie niejawne szanują przynajmniej tę kardynalną zasadę?

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.

Poseł Grzegorz Braun:

Powtórzę to pytanie do pana ministra koordynatora w sesji pytań. (Oklaski)

Komentarze