Wsparcie

Wpłaty na rachunek Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja na kampanię Grzegorza Brauna:

nr konta: 19 1020 1026 0000 1702 0384 2028

adresat:
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
UL. PIĘKNA 24/26A 00-549 WARSZAWA

tytuł wpłaty:
„Na kampanię Grzegorza Brauna, [wpisać PESEL darczyńcy] zamieszkały na terytorium RP”