Nie dla międzynarodowego traktatu ws. profilaktyki i gotowości pandemicznej WHO

Konfederacja Korony Polskiej w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przeciwko negocjacjom międzynarodowego traktatu ws. profilaktyki i gotowości pandemicznej World Health Organization (WHO).

Złożyłem interpelację w tej sprawie w której pytam Premiera Mateusza Morawieckiego:

1. Jakimi kryteriami oraz przesłankami Rząd Polski kierował się podejmując decyzję o przystąpieniu do negocjacji oraz możliwości podpisania przedmiotowego Traktatu?

2. Kto podjął decyzję o wyborze Przedstawiciela Polski podczas negocjacji nad Traktatem, jaki jest zakres umocowania do działania w imieniu naszego kraju?

3. Kim jest przedstawiciel Polski oraz jakie kryteria zdecydowały o jego wyborze?

4. Na czym polega jednolity model instrumentów przeciwpandemicznych WHO, który Polska będzie zobowiązana stosować w przypadku ogłoszenia kolejnych pandemii?

5. Jakie Rząd przewiduje obciążenia budżetu Państwa w związku z rozwiązaniem wskazanym w punkcie 4?

6. Jakie będą uprawnienia WHO względem Konstytucji i ustaw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z treścią przedmiotowego traktatu?

7. Jakie Rząd przewiduje obciążenia budżetu Państwa w związku z rozwiązaniem wskazanym w punkcie 6?

Komentarze