Grzegorz Braun – wystąpienie na Marszu Wolności i Suwerenności z 2 października 2021 r.

 

Komentarze