W dn. 24.05.2021 roku o godzinie 10.30 na rzeszowskim Moście Zamkowym odbyła się konferencja Komitetu Wyborczego Wyborców “Grzegorz Braun – Konfederacja”. Tematem konferencji była dolina Wisłoka, jej ochrona i zagospodarowanie terenów przybrzeżnych. Jak powiedział Jacek Ćwięka, od wielu lat lokalni politycy obiecywali zająć się przestrzenią zieloną w tym miejscu, lecz mimo to wciąż następuje jej degradacja poprzez zalewanie betonem. Podkreślał to również Tomasz Buczek: “Radni Rozwoju Rzeszowa mówili, że postawią kres betonowaniu miasta – niestety były to puste deklaracje. Apelujemy, aby pan Konrad Fijołek i pan przewodniczący Dec umożliwili mieszkańcom wyrażenie opinii w tej kwestii.” Na ważne zagadnienie zwrócił uwagę pan Wiesław Walat: “Wszystko to jest wybudowane niezgodnie ze studium zabudowań z 2000 roku. Co się dało, zostało zabudowane. Jeśli ktoś nawet przychodzi na urząd prezydenta Rzeszowa, musi się liczyć z konsekwencjami działań poprzedników, a te są niezgodne z miejscowymi planami, podanymi publiczności dwadzieścia lat temu”. Poruszono m.in. problem parku Olszynki, gdzie powstają właśnie dwa ogromne, betonowe wieżowce, a dotychczas to miejsce służyło zielenią mieszkańcom Śródmieścia. Wskazano na potrzebę zajęcia się terenami na północ od mostu Lwowskiego oraz na południe od rezerwatu Lisia Góra – nadal konieczne jest tam odpowiednie zagospodarowanie. Jak podkreślił pan Grzegorz Braun, przyszły prezydent Rzeszowa powinien zadbać o zieloną przestrzeń dla rzeszowian, zwłaszcza w dolinie Wisłoka i również w tej kwestii powinien wsłuchiwać się w głos mieszkańców: “Ani piędzi zieleni miejskiej pod tak nierozważne projekty – Rzeszowska Republika Deweloperów niechaj odstąpi miasto Rzeszów dla rzeszowian!”. Przyszłe pokolenia rzeszowian muszą mieć dostęp do rekreacji i wypoczynku wśród zieleni nad Wisłokiem. Komitet stanowczo oznajmił, że nie pozwoli, aby dotychczasowy układ rzeszowski zabetonował resztę zielonych terenów nad Wisłokiem.

 

                       

Komentarze