Grzegorz Braun vs Policja.

Pokojowy protest otoczony policyjnym kordonem.

Komentarze