Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 723 i 728).

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 21 w dniu 18-11-2020 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 723 i 728).
Poseł Grzegorz Braun:

Szanowni Państwo! Nie widzicie związków między różnymi dziedzinami, w których majstrujecie. Majstrujecie najczęściej pod dyktando Brukseli albo też innych ośrodków decyzyjnych z drugiej strony globusa. Tak jak wam każą śpiewać ambasady tworzące de facto te radę nadzorczą Rzeczypospolitej Polskiej, tak i śpiewacie. Nie widzicie związku między sprawą utylizacji śmieci a np. monopolem energetycznym Rzeczypospolitej Polskiej. (Dzwonek) Dopóki Polakom nie wolno zarabiać w takich dziedzinach jak energetyka…

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

Dziękuję bardzo, panie pośle.

Poseł Grzegorz Braun:

…na prywatną skalę nie rozwiążecie problemów śmieci. Wrócę tutaj jeszcze z pytaniem, będę miał okazję. (Oklaski)

Komentarze