6. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 186) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 297). 7. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 565) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 610).

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 21 w dniu 18-11-2020 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
6. i 7. punkt porządku dziennego:

6. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 186) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 297).
7. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 565) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 610).
Poseł Grzegorz Braun:

Szczęść Boże!

(Głos z sali: Maskę załóż, człowieku.)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! (Poruszenie na sali)

Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

Panie pośle…

Poseł Grzegorz Braun:

? propos.

Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

Panie pośle, mam do pana…

(Głos z sali: Proszę go nie wpuszczać, dopóki nie nie założy maski.)

Ale posłuchajcie państwo, naprawdę.

Mam do pana serdeczną i uprzejmą prośbę. Jest dobra atmosfera, jest pan premier, będzie zaraz odpowiadał. Byłby pan tak łaskaw i założył maskę?

(Poseł Jakub Rutnicki: Morawiecki nie opublikował przecież ustawy…)

Bardzo pana o to proszę.

Poseł Grzegorz Braun:

? propos.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Pan się orientuje…

Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

Czy pan mnie słyszy?

Poseł Grzegorz Braun:

…jakiego typu urządzenie założyli…

(Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie)

…panu na twarz pana współpracownicy?

Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

Czy mogę pana serdecznie i uprzejmie jeszcze raz poprosić o to? Pan się nie ośmieszy w ten sposób, pan będzie taki sam jak my, my nie jesteśmy źli. Czy mam panu pożyczyć maskę?

(Głos z sali: Swoją?)

(Głos z sali: A pan Dziambor już wyszedł ze szpitala?)

Niech pan…

Poseł Grzegorz Braun:

Panie marszałku…

Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

Proszę pana, ale jest poważna atmosfera, jest premier polskiego rządu, dopuściłem do dyskusji, wszystkie kluby zajęły stanowiska. Mogę pana naprawdę uprzejmie o to prosić?

(Głos z sali: Premier by opublikował, to by było obowiązkiem.)

Czy pan Korwin-Mikke, którego szanuję… Czy mogę pana prosić o pomoc? Niech pan mi pomoże. Proszę pana jak kolegę posła, starszego ode mnie, którego szanuję. Mógłby pan panu posłowi Braunowi dać maskę? Niech pan to zrobi.

Poseł Grzegorz Braun:

Czy ja mogę zabrać głos, panie marszałku?

Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

Tak, jak pan założy maskę.

(Głos z sali: Jak wszyscy.)

Poseł Grzegorz Braun:

Można?

(Głos z sali: A czas mija…)

Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

Ale niech pan założy maskę.

Poseł Grzegorz Braun:

Dziękuję uprzejmie.

Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

Proszę pana, ale pan jest wyłączony, naprawdę pana proszę. To nie jest… Pan jest ode mnie mądrzejszy i rozsądniejszy. Proszę pana o rozsądek. Znamy pana książkę, jest cudowna. Mógłby pan założyć maskę? Czy pan mógłby nas nie ośmieszać? Ja wszystko biorę na siebie. Ja pana serdecznie za wszystko przepraszam. Niech pan założy maskę i niech pan powie… Bo może pan Korwin-Mikke zajmie stanowisko. (Dzwonek)

(Głos z sali: Panie marszałku, niech pan sobie da spokój…)

Poseł Grzegorz Braun:

Czy mikrofony są już włączone?

Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

Nie.

(Głos z sali: Ale marnuje czas nas wszystkich…)

Dobrze.

Panie premierze, przepraszam pana za zaistniałą sytuację. Czy będzie pan miał ochotę zabrać głos i odpowiedzieć klubom?

Dziękuję.

Bardzo serdecznie proszę…

Poseł Grzegorz Braun:

Panie marszałku, proszę o podstawę prawną pańskiego działania.

Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

Bardzo proszę…

(Głos z sali: Czas się skończył.)

Czas się panu skończył.

(Głos z sali: Ha, ha, ha!)

Bardzo proszę pana premiera.

Panie premierze, zapraszam serdecznie. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

(Poseł Borys Budka: Proszę nie podchodzić na razie.)

Nie musimy się ośmieszać, naprawdę.

Jeszcze raz pana proszę. Chce pan zabrać głos? Niech pan zobaczy, nikt na pana nie krzyczy po raz pierwszy, nikt nie straszy karą finansową. Proszę pana jak mężczyzna mężczyznę. (Wesołość na sali)

(Głos z sali: Po prostu zejdź.)

Poseł Grzegorz Braun:

Proszę o głos.

Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

Proszę założyć maskę.

Poseł Grzegorz Braun:

Proszę o głos, panie marszałku.

Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

Nie, jeżeli pan nie założy maski, nie będzie miał pan głosu. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

(Głos z sali: No zejdź, człowieku.)

Proszę pana, podstawą prawną …

(Poseł Sławomir Nitras: No zejdź, człowieku, daj sobie spokój.)

…jest decyzja pani marszałek Sejmu, art. 4: Posłowie przebywający podczas obrad w salach, o których mowa w § 1, obowiązani są…

(Głos z sali: Słuchaj teraz.)

…do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części…

(Głos z sali: Każdy ma te same prawa.)

…maski, maseczki albo przyłbicy. To jest podstawa prawna.

Mogę jeszcze raz pana uprzejmie prosić?

Czy mógłbym prosić pana nestora Korwin-Mikkego o pomoc w tej sprawie?

Ktoś u was musi mieć rozum, panie pośle.

(Głos z sali: Ha, ha, ha!)

(Głos z sali: Chociaż jeden może.)

(Poseł Janusz Korwin-Mikke: Kolega Braun jest dorosły.)

No dobrze.

Panie premierze, przykro mi, po prostu proszę pana…

(Głos z sali: Proszę zarządzić przerwę.)

…o chwilę jeszcze…

(Głos z sali: Przerwę.)

Mam ogłosić przerwę, panie pośle?

(Poseł Monika Wielichowska: Tak.)

Proszę państwa…

Poseł Grzegorz Braun:

Proszę o głos, panie marszałku.

Komentarze